Organisatie

De Stichting Openbaar Onderwijs Primair bestaat uit vier scholen in Diemen: De Octopus in het centrum, De Kersenboom in Diemen centrum (Plantage de Sniep), De Venser in zuid en de Noorderbreedte in noord en in Duivendrecht de Grote Beer.
De scholen hebben ieder een eigen organisatie, onder leiding van een directeur en zij vallen gezamenlijk onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder.

De Stichting Openbaar Onderwijs Primair heeft tot
doel alle kinderen van 4 tot 12 jaar, zonder
onderscheid naar afkomst, domicilie en
levensovertuiging, kwalitatief hoogwaardig onderwijs
te bieden. Het onderwijs is gericht op een
ononderbroken ontwikkeling van cognitieve,
emotionele en sociale vaardigheden en sluit zoveel
mogelijk aan bij de talenten en mogelijkheden van
elke individuele leerling.

In totaal zijn er ruim 1000 leerlingen die onderwijs krijgen van ca. 85 leerkrachten. Naast de directeur beschikt elke school over een intern begeleider (IB) Deze is naast de coaching van leerkrachten belast met leerlingen die extra zorg nodig hebben met bijvoorbeeld een taalachterstand, sociale problematiek, leerproblemen enzovoort. De Kersenboom is een Brede school, die samen met de stichting Spiritbasisscholen bestuurd wordt.

Voor de vijf scholen is sinds januari 2003 een opleidingscoördinator werkzaam, die stagiaires in opleiding  begeleidt. Sommige scholen hebben een conciërge.en/of een administratief medewerkster.

U zult op deze site veel informatie vinden over onze scholen, maar desondanks kan het zijn dat uw vraag niet beantwoord wordt. Neem in dat geval gerust contact op met de algemene directie:
Kriekenoord 13, 1111 PT Diemen,
telefoon               020 – 695 2135
e-mail: info@openbaaronderwijsprimair.nl

Voor contact met een van de schooldirecteuren verwijzen wij naar de sites van de betreffende school of naar de link 'Contact' in het hoofdmenu.